ด่วน!!! ประกาศ UWC โบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติของนักเรียนทุน United World College มาร่วมงานโบว์ลิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน UWC และเป็นเงินทุนในการจัดกิจกรรมศิษย์เก่า UWC สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

รู้จักกับ UWC 

UWC คืออะไร? จากอดีตถึงปัจจุบัน

องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน... 

 

Latest News

  • ประกาศ UWC โบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2559

    ขอเรียนเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติของนักเรียนทุน United World College มาร่วมงานโบว์ลิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน UWC และเป็นเงินทุนในการจัดกิจกรรมศิษย์เก่า UWC สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

     
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุน UWC ปี 2559

    ด่วน! ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ ทุน UWC ประจำปี 2559 ได้ ที่นี่