ด่วน!!! ประกาศ UWC รับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่

รู้จักกับ UWC 

UWC คืออะไร? จากอดีตถึงปัจจุบัน

องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน... 

 

Latest News

ประกาศเปิดรับสมัครทุน UWC ปี 2560

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่