ด่วน!!! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) ได้มีการประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2560 

สามารถดูรายชื่อได้ ที่นี่

รู้จักกับ UWC 

UWC คืออะไร? จากอดีตถึงปัจจุบัน

องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน... 

 

Latest News

ประกาศเปิดรับสมัครทุน UWC ปี 2560

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่